Ska klara den vardagliga strukturen

Genom att bedriva ett professionellt relationellt arbete där individen upplever trygga vuxna på nära håll kan hen ta till sig behandlingsmetoder och förändringar som kan bli bestående över tid.

 

Individerna ska klara av den vardagliga strukturen med städning, tvätt, hygien, skola eller arbete, fritid och ekonomi. Hen ges möjlighet att, med redskap för känslohantering, kunskap om sitt värde och sina rättigheter, erfarenheter i sociala färdigheter och tillitsfulla relationer samt en stärkt vilja, fortsätta utvecklas positivt. Denna livsträning sker varje dag i samverkan mellan individ och personal.