HVB Lägenheter

Våra HVB lägenheter passar de ungdomar som är på väg mot vuxenlivet och behöver träna på självständighet med nära stöd från vår kvalificerade personal. Boendeformen passar väl även till de ungdomar som av olika anledningar har svårigheter med kollektiva inslag. Att bo i HVB lägenhet innebär ett större stöd än vad stödboende kan erbjuda.

 

Ungdomen bor i egen lägenhet med möjlighet till eget hushåll. Vi erbjuder individuellt stöd med tillsyn flera gånger dagligen. Vi har innetider och ett gemensamt regelverk att förhålla sig till.

 

Alpklyftan erbjuder HVB-lägenheter på enheterna HVB Hallegatan & HVB Blankversgatan.
Lägenheterna ryms inom HVB-tillstånd.

 

HVB Hallegatan.

Enheten har 5 HVB lägenheter som är kopplade till den kollektiva HVB verksamheten. Här kan ungdomen på ett tryggt sätt erbjudas möjligheten att träna sin självständighet. En förekommande placering innebär oftast att ungdomen inledningsvis placeras i det kollektiva boendet för att sedermera flytta vidare till en HVB-lägenhet. Är det lämpligt kan ungdomen redan vid placeringsstart flytta in i en HVB lägenhet.

 

 

HVB Blankversgatan.

Enheten har sex platser varav fem är utrustade lägenheter med eget kök. I fastigheten finns gemensamma utrymmen där ungdomar kan äta gemensamma måltider och ha närhet till personal om de behoven finns. I fastigheten finns också personalutrymmen med möteslokal, kontor och sovrum. Vår personal finns på plats dygnet runt. Verksamheten omfattas av HVB tillstånd med tillsyn av IVO och har två platser för ungdomar från 16 år. Övriga platser måste ungdomen har fyllt 18 år.