Vår värdegrund & kärnvärde

Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på vår övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas av respekt för sin person.

 

Kärnvärden

Alpklyftans verksamhet utgår från fyra grundläggande kärnvärden: Kvalitet, Delaktighet, Omsorg och Hälsa.

 

Kvalitet

Vi bygger hög kvalitet genom att systematiskt utveckla våra metoder och rutiner samt att sträva efter att ständigt höja kompetensen hos våra medarbetare.

 

Delaktighet

Vår utgångspunkt är att individen är social, utvecklingsbar och i grund och botten vill ta ansvar för sitt liv och sina handlingar.

 

Omsorg

Vårt bemötande skall därför alltid präglas av respekt för individens integritet samt av omsorg och medkänsla för klientens individuella behov.

 

Hälsa

Vi utgår från WHO´s definition av hälsa som är:

Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen,

fysiskt, psykiskt och socialt och ej enbart frånvaro av sjukdom.