Våra kärnvärden

Kvalitet

Vi bygger hög kvalitet genom att systematiskt utveckla våra metoder och rutiner samt att sträva efter att ständigt höja kompetensen hos våra medarbetare.

 

Delaktighet

Vår utgångspunkt är att individen är social, utvecklingsbar och i grund och botten vill ta ansvar för sitt liv och sina handlingar.

 

Omsorg

Vårt bemötande skall därför alltid präglas av respekt för individens integritet samt av omsorg och medkänsla för klientens individuella behov.

 

Hälsa

Vi utgår från WHO´s definition av hälsa som är:

 

Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen,

fysiskt, psykiskt och socialt och ej enbart frånvaro av sjukdom.

 

Vi gör medvetna val och inspirerar inom områdena kost, fysisk aktivitet och återhämtning. Vårt begrepp är ”Hälsa som kultur och metod”. Vår företagskultur inom hälsa bygger på kunskap och kompetens. Den skall hållas levande och ständigt vara på agendan.

 

Vårt syfte med Hälsa som kultur och metod
Hälsa som kultur och metod handlar om att våra medarbetare kontinuerligt tillgodogör sig kunskap om och förståelse för sambanden mellan livsstil och hälsa. Vi arbetar också aktivt med att föra över denna kultur till våra klienter, så att de på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval – som ökad fysisk aktivitet, sundare kostvanor samt bättre sömn och återhämtning.