Välkommen till Alpklyftans HVB

För tjejer och killar i åldrarna 14-20 år

Alpklyftan HVB består av tre enheter på Hisingen i Göteborg, HVB Villa Parkudden, HVB Hallegatan & HVB Blankversgatan. Vi tar emot ungdomar i åldrarna   14 – 21 år. Flertalet ungdomar som placeras på Alpklyftans HVB har svårigheter med sin skolgång, problem i sin familj och bristfällig sysselsättning. En betydande del av de placerade ungdomarna har också bekymmer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta i kombination.

Verksamheten vilar på miljöterapeutiska principer och erbjuder en väl strukturerad vardag med fokus på skola, aktiv fritid och gemensamma aktiviteter. Arbetet grundar sig också i ett systemiskt tankesätt där involvering av familj och nätverk utgör centrala delar. En av våra övertygelser är att en fungerande sysselsättning är viktig, ex skola, jobb eller praktik.

I praktiken innebär detta exempelvis familjesamtal, nätverksmöten, direktkontakt med lärare i skolor och stöd i fritidsverksamheter. Samordning av insatser i kombination med familjearbete lett av vår familjeterapeut har med åren visat sig ha ett gott resultat i förändringsarbetet.

hvb-image
hvb-image

Vårt team

Alpklyftans personalteam är handplockat, väl sammansvetsat och har tillsammans en mycket hög kompetens sett till utbildning, erfarenhet och kunnande. I Alpklyftans HVB-team finns socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, behandlingspedagoger. Gruppen har en bred arbetslivserfarenhet inom institutionsvård, socialtjänst och LSS. Förutom redan befintlig kompetens vidareutvecklar vi också vår personal kontinuerligt.