Tillsyn

IVO, Inspektionen för vård och omsorg sköter tillsynen av verksamheten regelbundet, minst en gång per år.

www.ivo.se