Ett fungerande liv.

Om oss

Alpklyftan har bedrivit socialt arbete sedan 1995, med att stödja och motivera barn, ungdomar, vuxna och familjer i deras vardag. Vi erbjuder stabila och individanpassade lösningar för hela vårdkedjan – i specialanpassade fastigheter, boenden och lägenheter. Med en ovanligt välutbildad och erfaren personal, starkt fokus på relation samt flexibla resurser arbetar vi för att öka möjligheterna till ett fungerande liv.

om-alpklyftan-image
om-alpklyftan-image

Vi erbjuder

– Kollektivt HVB & HVB Lägenheter.
– Kvalitetssäkrade, framgångsrika och varierade behandlingsmetoder.
– Akutplaceringar och dygnetrunt bemanning.
– Välutbildad och kompetent personal.
– Utredning och handledning.
– En trygg miljö med fina boenden i Göteborg.
– Tillgång till medlemskap på gym och andra hälsoaktiviteter.

Värdegrund

Vår värdegrund bygger på vår övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas av respekt för sin person. Alpklyftans verksamhet utgår från fyra grundläggande kärnvärden: Kvalitet, Delaktighet, Omsorg och Hälsa.

om-alpklyftan-image
om-alpklyftan-image

Ansvarstaganden

På Alpklyftan arbetar vi kontinuerligt för att kvalitetssäkra alla delar av verksamheten. I detta ingår ett antal ansvarstaganden som syftar till att verka för en god företagskultur.

Kvalitetsledningssystem, ramavtal & tillstånd

För att följa nationella riktlinjer och mål samt bedriva vår verksamhet på bästa möjliga sätt är det viktigt att säkra kvaliteten genom rätt tillstånd och en kontinuerlig kvalitetsgranskning.

om-alpklyftan-image
om-alpklyftan-image

Transparensredovisning – uppförandekod

Genom vårt kollektivavtal som medlem av Vårdföretagarna-Almega har vi ett krav på oss att ha transparens och öppenhet.

Medarbetare

Alpklyftans personalteam är handplockat, väl sammansvetsat och har tillsammans en mycket hög kompetens sett till utbildning, erfarenhet och kunnande. I Alpklyftans HVB-team finns socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, behandlingspedagoger. Gruppen har en bred arbetslivserfarenhet inom institutionsvård, socialtjänst och LSS. Förutom redan befintlig kompetens vidareutvecklar vi också vår personal kontinuerligt.

om-alpklyftan-image