Alpklyftans kvalitetssäkring

Teammöten

Medarbetare i varje verksamhet ses regelbundet i teammöten som leds av verksamhetschef. Det är ett forum där personal och chefer kan lyfta problematiska frågeställningar, vårdens fortskridande, nya placeringar mm. Mellan mötena har personalen möjlighet att samtala med verksamhetschef eller biträdande enhetschef i frågor kring klienterna.

Den biträdande chefen fungerar som metodhandledare och följer vården genom att kvalitetssäkra journalföring, planera behandlingens inriktning tillsammans med ansvarig behandlare och stötta medarbetare i deras klientnära arbete.

 

Handledning

All behandlade personal inom Alpklyftan har extern process- och metodhandledning med välutbildade handledare. I handledningen får personalen verktyg att hantera sina ärenden och sina egna tankar och känslor kring sitt arbete.

 

Journalhantering

Alpklyftan använder sig av Infosoc för all journalhantering. Det är ett webbaserat behandlings- och verksamhetsstöd för kommunala och privata behandlingsenheter.

Alpklyftan arbetar ständigt med att utveckla journalföringen och säkerställer kvaliteten genom att biträdande chefer har regelbundna genomgångar av journaler och skrivet material i form av insatsrapporter, genomförandeplaner m.m.

 

www.infosoc.nu

www.infosoc.nu