Utgår från ett systemteoretiskt synsätt

Vi på Alpklyftan är en viktig del i individens liv under en begränsad tid. Vår målsättning att de positiva relationer som finns runt våra klienter skall stärkas under behandlingstiden. Vi utgår från ett systemteoretiskt synsätt där grunden är att varje individ ingår i flera olika system, t ex familjen, skolan och kompisgruppen, som formar vilka vi är, vad vi gör, men också hur vi kan förändras. Familje- och nätverksarbete en viktig del i vårt behandlingsarbete.

 

Vi arbetar med transparens och delaktighet genom hela placeringen. Klienten uppmuntras att vara delaktig och aktiv i sin behandlingsplanering då det stärker individen att ta kontroll över sin utveckling.