2023-01-17

Rekrytering till HVB Hallegatan

En av våra medarbetare går vidare till andra utmaningar i yrkeslivet efter fem år i tjänst på Alpklyftan AB.

Vi söker nu en ny medarbetare till vårt kvalificerade HVB Hallegatan.

Välkommen med din ansökan till oss på Alpklyftan AB.