Behandlingsmetoder

Alpklyftans behandlingsmetoder
Alpklyftan gör professionella bedömningar och använder sig av vedertagna och utarbetade metoder som är utvärderade och rekommenderade av tex Socialstyrelsen.

 

KBT-samtal/MI-samtal och KBT Individualterapi

Vi erbjuder kvalificerade samtal byggda på KBT och MI och kan också för vissa av våra individer erbjuda KBT- Individualterapi då vi har KBT-psykoterapeutisk kompetens inom verksamheten. Även ACT-Acceptance and commitment therapy och Tejping används som samtalsmetod vid behov.

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/kbt-kognitiv-beteendeterapi/

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/tejping/

 

Familjesamtal

Alpklyftan genomför professionella familjesamtal av välutbildad personal. Samtalen planeras och genomförs utifrån individen och familjens behov, möjlighet till samverkan och mål med placeringen. Inom Alpklyftan finns personal utbildad inom psykoterapi med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete, steg -1.

 

Repulse

Repulse är en manualbaserad och en individuell behandling, där behandlare och individen tillsammans tar fram vad den unge behöver ha stöd och hjälp kring, bland annat ilske- och känslohantering, social färdighetsträning och reflektioner kring hur individen står i moral/etikfrågor. För mer info se www.repulse.se

 

Lågaffektivt bemötande

Ett förhållningssätt som bygger på att ge individen utrymme och tid att hantera sina känslor, kontrollera sig själv och sin situation. Vår personal står för trygghet och tydlighet och arbetar med att vara förutsägbara för att inte skapa konflikter.

 

Missbruksbehandling och kriminalitet

Alpklyftan kan erbjuda flertalet metoder för att arbeta med missbruksproblematik och kriminell livsstil. Ett individuellt brottsförebyggande program ges till en person som dömts för ett brott och ibland även till den som erkänt brottsliga handlingar men inte blivit dömd. Programmet är individuellt men sätts samman utifrån en och samma meny av teman; familj och nätverk, mål och önskningar, ilskekontroll, för- och nackdelar med brott samt alternativa handlingssätt och problemlösning.

 

CRA-Community Reinforcement Approach (Återfallsprevention)

Ett manualbaserat påverkansprogram som rekommenderas av socialstyrelsen i arbete med ungdomar och unga vuxna i alkohol- och/eller drogmissbruk. CRA kan erbjudas till individer som är motiverade att göra en förändring i sitt liv och sker vanligtvis en gång i veckan utifrån planering. Behandlaren har ett stöttande, positivt, entusiastisk och icke-dömande förhållningssätt.

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/cra-community-reinforcement-approach/

 

Återfallsprevention

Ett manualbaserat påverkansprogram som rekommenderas av socialstyrelsen i arbete med ungdomar och unga vuxna gällande missbruk.  Återfallsprevention kan erbjudas till individer som är motiverade att göra en förändring i sitt liv och sker vanligtvis en gång i veckan utifrån planering.

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/aterfallsprevention/