HVB Hallegatan

HVB Hallegatan är ett litet gemensamt/kollektivt boende med fyra platser vid Ramberget på Hisingen och  två HVB-lägenheter. Fastigheten ligger fint i lugna och vackra omgivningar i Keillers park. Verksamheten erbjuder en tydlig väg till ett självständigt boende i en trygg miljö, med stöd av vår erfarna personal. HVB Villa Parkudden ligger endast 300 m från HVB Hallegatan och de båda boendena har en gemensam enhetschef.

 

 

Fakta om HVB Hallegatan:
För 15-20-åringar.
6 platser, varav två HVB-lägenheter.
Eget rum.
God personaltäthet..
Grönområden med utomhusgym i närheten.

Ramavtal

Göteborgs Stad med kranskommuner. Vi har ramavtal med flertalet av kommunerna i Skåne, Halland, Kronoberg, Västra Götaland och Värmland samt ytterligare kommuner runtom i övriga landet.