Referensboende

Med målet att få boendereferenser
Målet med referenslägenhet är att få boendereferenser för framtida möjlighet till eget lägenhetskontrakt. För att få boendereferens arbetar den boende och boendestödjare vid två till fyra tillfällen i månaden med att:

– klara av att bo själv.
– sköta lägenheten utifrån de regler och normer som gäller på bostadsmarknaden.

– hyran betalas i tid.

– inga störningar förekommer.

– aktivt söka boende på den öppna bostadsmarknaden.

För att få en boendereferens som vi kan gå i god för är placeringstiden 13-15 månader.