Så kvalitetssäkrar vi våra familjehem

Vi använder nya Kälvesten-metoden, där vi inledningsvis använder oss av BRA-fam. Familjen genomgår en grundlig bakgrundskoll och för att få ett godkännande innan uppdrag. Vi tar referenser, diverse registerutdrag från polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogden. En extern specialist analyserar de gjorda djupintervjuerna för att kvalitetssäkra Alpklyftans familjehemsutredning.

 

Behovsinriktat & i samarbete med andra samhällsinstanser
Vi har familjehem med varierande erfarenhet, kulturell bakgrund och livssituation. Allt för att optimalt matcha utredda familjehem med det placerade barnet och ungdomens behov.
På Alpklyftan har vi ett nära samarbete med andra samhällsinstanser och socialförvaltningen för att få en helhetssyn där vi kan tillgodose barn och ungdomars samtliga behov. Med förbestämda tidsintervaller skrivs också uppföljningsrapporter till socialtjänsten.

 

Vi erbjuder
– Förstärkta familjehem där en vuxen är hemma på heltid
– Syskonplaceringar
– Skyddsplaceringar
– Förälder/barn placeringar i bredvid boende.