Vi söker engagerade familjer

Vem kan bli familjehem?

Vi söker familjer och ensamstående som lever ett tryggt och stabilt liv någonstans i Västra Götaland. Du kan vara ensamstående, leva i parförhållande – hetero eller HBTQ – med eller utan barn, ha annan kulturell bakgrund, bo på landet eller i stan. Det viktigaste är att du och din familj har en personlig mognad och livserfarenhet för att öppna upp hem och hjärta för någon utanför den närmsta familjekretsen. För att det skall bli bra krävs det engagemang, ett extra rum, tid, tålamod och ett stort hjärta.

 

Antingen tar du emot ett barn/ungdom för en kortare tid (upp till 6 månader – jourplacering) eller för en stadigvarande placering vilket kan innebära flera år.Innan ni blir godkända som ett jour – eller familjehem inom Alpklyftan genomgår ni en utredning.

 

Stöd, handledning

Våra familjehem får handledning regelbundet och tillgång till vår telefonberedskap dygnet runt. Vi handleder familjerna både individuellt och i grupp tillsammans med andra familjehem. Som familjehem får du fortbildning och föreläsningar i Alpklyftans regi.

 

Ekonomisk ersättning

Alla familjehem får ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnad. Omkostnaden ska täcka den placerades utgifter, arvodet är en ersättning för ert uppdrag.

 

Därför är vi ett familjehem

”…bättre att ha försökt och gjort sitt goaste än att inte våga.”

”Att stå ut, hålla kvar och att inte ge upp!”

”Det bästa är att se någon växa och utvecklas”

 

Är du intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer?
Kontakta oss direkt så hjälper vi dig vidare på bästa sätt.