Välkommen till Villa Parkudden

HVB Villa Parkudden utgör en lugn och trygg miljö där ungdomarna får chansen att starta om och börja resan mot ett fungerande liv. Boendet har en högre personaltäthet och goda möjligheter för ungdomarna att kunna vara ifred i huset utan att behöva vara på sitt rum. Närområdet har såväl skolor som fritidsaktiviteter (inklusive ett utomhusgym) och kollektivtrafik. HVB Villa Parkudden ligger endast 300 m från HVB Hallegatan och de båda boendena har en gemensam enhetschef.

 

 

Fakta om HVB Villa Parkudden:
För 14-18-åringar.
8 platser.
Eget rum.
Högre personaltäthet.
Stora fysiska ytor.
Grönområden med utomhusgym i närheten.

 

Ramavtal

Göteborgs Stad med kranskommuner. Vi har ramavtal med flertalet av kommunerna i Skåne, Halland, Kronoberg, Västra Götaland och Värmland samt ytterligare kommuner runtom i övriga landet.